V. László

Arany-túra: Temesvár

Sűrű setét az éj,

Dühöng a déli szél,

Jó Budavár magas

Tornyán az érckakas

      Csikorog élesen.

 

„Ki az? mi az? vagy úgy -”

„Fordulj be és alugy

Uram László király:

A zápor majd eláll,

      Az veri ablakod.”

 

A felhő megszakad,

Nyilása tűz, patak;

Zúgó sebes özönt

A rézcsatorna önt

      Budának tornyiról.

 

„Miért zúg a tömeg?

Kivánja eskümet*?”

„A nép, uram király,

Csendes, mint a halál,

      Csupán a menny dörög.”

 

Megcsörren a bilincs,

Lehull, gazdája nincs:

Buda falán a rab

- Egy-egy felhődarab -

      Ereszkedik alá.

 

„Hah! láncát tépi a

Hunyadi két fia -”

„Uram, uram, ne félj!

László, tudod, nem él*

      S a gyermek*, az fogoly.”

 

Mélyen a vár alatt

Vonúl egy kis csapat;

Olyan rettegve lép,

Most lopja életét...

      Kanizsa*, Rozgonyi.

 

„Kettőzni kell az őrt,

Kivált Mátyás előtt!”

„Mátyás, az itt maradt,

Hanem a többi rab -

      Nincsen, uram, sehol.”

 

A felhő kimerült,

A szélvihar elült,

Lágyan zsongó habok

Ezer kis csillagot

      Rengetnek a Dunán.

 

„El! míg lehet s szabad!

Cseh-földön biztosabb.”

„Miért e félelem?

Hallgat minden elem

      Ég s föld határa közt.”

 

Az alvó aluszik,

A bujdosó buvik;

Ha zörren egy levél,

Poroszlót jőni vél

      Kanizsa, Rozgonyi.

 

„Messze még a határ?

Minden perc egy halál!”

„Legitten átkelünk,

Ne félj uram: velünk

      A gyermek, a fogoly.”

 

Az alvó felvirad,

A bujdosó riad;

Szellő sincsen, de zúg,

Felhő sincsen, de búg

      S villámlik messziről.

 

„Oh adj, oh adj nekem

Hűs cseppet, hű csehem!”

„Itt a kehely, igyál,

Uram, László király,

      Enyhít... mikép a sír!”

 

Állj meg, bosszú, megállj:

Cseh földön űl a rab;

Cseh földben a király,*

Mindég is ott marad,

      De visszajő a rab...!

 

1853

 

Jegyzetek

V. László Habsburg Albert magyar király utószülött, azaz apja halála után született fia (1440-1457), akit csecsemőkorában koronáztak meg magyar királlyá, de hivatalosan csak 1444-től uralkodott. Helyette Hunyadi János, majd anyai nagybátyja, Cillei Ulrik tevékenykedett kormányzóként. 1453-ban cseh királlyá koronázták.

eskümet – 1456. november 23-án a király Temesvárott esküvel fogadta meg, hogy Hunyadi László büntetlen marad Cillei Ulrik meggyilkolásáért.

László, tudod, nem él – Hunyadi Lászlót 1457. március 16-án fejezték le Budán.

a gyermek – Hunyadi Mátyás.

Kanizsa – Kanizsai László.

Cseh földön űl a rab; / Cseh földben a király – Mátyás V. László halálának napján, 1457. november 23-án érkezett meg fogolyként Bécsből Prágába.