Az agg színész

 

Még egy pár jelenet! s a függöny aláfoly,
     A lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat;
Még egy pár jelenet! – s vége. Azután – oly
     Néptelen, rideg, bús lesz a deszkaalkat.
A nézők csoportja hazaszéled innét, 
Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét,
     És a hosszu dráma, melyben szinre lépék;
     A nagy játékrendből ki lesz hagyva, végkép.

 

1881