Tompa Mihály Arany Jánosnak (1863)

  Hanva, 1863.03.23.

 

 Kedves barátom!

            Nagy öröm- és meglepetéssel olvastuk ünnepélyes tudósitásodat; osztozunk érzelmeitekben s utánatok senki buzgóbban nem kivánja: hogy Isten tegye boldoggá kedves leányotokat! Most, én is röviden csak ennyit. Szobám tele vendéggel, fél óra mulva indúlunk papi gyülésre a szomszéd faluba, Runyába. Majd az anyjok is ír.

            Csókolunk szivünkből.

Hanva, mart 23. 1863

                                                                                                 igaz barátod

                                                                                                                      Tompamihaly

a vers félig kész