Erdélyi János Arany Jánosnak (1847)

Pest, 1847.01.23.

 

Tekintetes Ur!

 

     Van szerencsém önt ezennel fölhíni, hogy a mult évben jutalmazott pályairatát: „Az elveszett alkotmány” stb. hozzám minélelőbb, habár levélpostán is felküldeni szíveskedjék, nem várva semmit lehető alkalmakra, mivel már várakozik reá a betűszedő.

     Egyszersmind van szerencsém üdvözölni Önt, mint pályanyertest újra „Toldi”jával, melynek sorsa épen a mai ülésben döntetett el, olly kedvezőleg, hogy a díjt méltányosnak lelé az ülés a kihirdetettnél magosabbra tenni, megszaporítani.

     Ezt jelentve, amazt kérve egész tisztelettel vagyok Önnek

                                                 kész köteles szolgája

                                                                                                             Erdélyi János

                                                                                                                 titoknok.