Arany János Kazinczy Gábornak (1862)

 Pest, 1862.11.04.

              

Tisztelt Barátom!

            „Fösvényedet” tegnap kaptam, a jegyzetekkel együtt.[1] Nem disputálni akartam veled, csak figyelmeztetni egyre másra. Hol népi s vidéki szokásra hivatkozol: ott megnémulok.

            Kivánatod szerint a „Fösvényt” nyomdába adom még ma, bár ez saját felelöségemre [!] történik. Mert a miért rám megnehezteltél, gyűlési – nem ugyan határozat – hanem utasítás folytán tettem volt. Ugyanis azt a leveledet, melyben a II. fűzet előbb nyomását kivántad vala, közöltem a gyűlésben Eötvössel s másokkal; ők arra utasitottak, kérjelek meg az I. kötet felküldésére, mielőtt a II-dikba fognék.[2] Én ezt csak egyéni kivánatomnak tüntetve föl, magamra vontam neheztelésedet.

            De most, bizom igéretedbe s azonnal megkezdem a nyomatást. A correctura ivek pontosan menni fognak, hanem kérlek soká magadnál ne tartsd. Három correctura lesz: első a nyomdában, másik az enyém, harmadik a tied. A helyesirásban – az én javításom után – úgy változtatsz, a mint neked jónak látszik.

            Hanem kérlek aztán, hogy Tartuffe is hadd menjen, mint jó magyarsággal mondja a nép: furtomfurt.[3] Különben azt a rettenetes boszút állanám rajtad, hogy kiadnám s szétküldeném a II. füzetet az I. borítékában. Tréfa nélkűl, nagyon compromittálva lennék.

            Uj lapomat[4] ajánlom kegyeidbe, ha sziveskednél terjesztésére ott a vidéken valamit tenni. A programmot nehány nap múlva küldöm.

            Szives üdvözlettel és kézszorítással

                                                                        tisztelő barátod

                                                                                                                      AranyJ

 

             Ring elvitte a csomót és átadta leveledet.

 

_________________________________

[1] Kazinczy Gábor Molière Fösvény c. darabját küldte el Aranynak.
[2] Kazinczy Gábor két kötetben szándékozott kiadni Molière vígjátékait: az elsőben a Tartuffe, a másodikban a Fösvény és a Dandin György jelent volna meg.
[3] folyamatosan
[4] a Koszorút