Epilogus

 

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
   Gyalog bizon’... –
Legfölebb ha omnibuszon*.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
   S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

Nem törődtem benn-ülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
   Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
   Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott,
Egy kis virág nekem nyitott:
   Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, a mit vártam:
   Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

Ada címet, bár nem kértem,
S több a hirnév, mint az érdem:
   Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
   S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
   S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.*

Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
   Félbe’-szerbe’
S hány reményem hagyott cserbe!...

Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
   Azt nem hozta,
Attól makacsúl megfoszta.

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
   Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.

Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám’ el-elvárnám,
   Mely sajátom;
Benne én, és kis családom.

Munkás, vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
   Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
   Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

 

1877

  

Jegyzetek

Epilogus: befejezés, záróbeszéd.

omnibuszon – lóvontatású tömegközlekedési eszközön.

Égető, mint Nessus vére – Nesszosz a görög mitológiában szereplő kentaur, akit Héraklész nyíllal halálra sebzett, mert erőszakoskodott Deianeirával, Héraklész ifjú feleségével. A haldokló kentaur bosszúból azt tanácsolta az asszonynak, hogy egy inggel itassa fel a kiömlő vérét, s ha majd férje el akarja hagyni, adja rá az inget. Amikor a nő – Héraklész hűtlensége alkalmával – kipróbálta a tanácsot, az ing lángra lobbant, és Héraklész kínjaiból csak a halálba menekülhetett.