Öreg pincér

Arany-túra: Pest

Az öreg pincér se gyanítja,

Hogy versbe legyen kanyarítva,

De kivált hogy pláne magyarba:

Ha gyanítná, jönne zavarba!

 

Töri bár húsz éve a nyelvet,

S foga megritkult, haja elment:

Nem birta kivenni a vadját*,

Megijedne bizony, hogy eladják.

 

Fizető kellner* sose lessz ő,

Nem kenyere a kétszerkettő;

Szolgálni sem ugri-szilaj már,

Megelőzné bátran a lajhár.

 

Hogy sokra se vitte a pályán,

Megláthatod ócska ruháján,

Galléra törött, s elegendő

Karjára egy hétig egy kendő.

 

Mint nem fia e mai kornak

Lőn Ganymédje* víznek, bornak,

Kenyeret hoz, vált oda tányért;

Ingyen teszi, nem adományért.

 

Ha azonban vetsz neki épen

Pár fillért: köszöni szépen –

Nem mint az a sok cifra, dandy* –

S hozzá is adja: „Küss’ die Händi!”*

 

Köre hát nem valami széles;

De mi hű szolgád! mi kedélyes!

Jó szót neki: s ha belefúl is,

Elkotyog érte... magyarúl is.

 

S elpörgi, legyen bár négy lap,

Könyv nélkül, hogy mi az étlap;

„Mást írtak?”... sohse kell megróni

Meglesz az a sült, macaróni.

 

Ha senki se hívja, elámolyg

A folyosón, vagy fel- s alá bolyg.

- Hadd futkosson a többi „kölyök!” –

S meglöki minden tálca, könyök.

 

Elnézi: be dőre világ ez!

Hogy’ fut, rohan – enni se hágy ez –

Nyerekedni, vigadni... a csődbe,

Dunába, vagy a temetőbe!...

 

No öreg, ha lenéz más minden,

Jer elő: szolgálj te ki engem,

Bár nem vagy „fashionable”* módis*:

Gyere, meglesz borravalód is.

 

Jer, osonjunk félre mi ketten;

ott nekem, a szögeletben,

Rajtam sincs semmi legényes:

Hadd űljön elől, aki kényes.

 

Társaid úgyis annyiba néztek,

Hogy nekem a főtt rost is beefsteak*;

Te legalább nem rágatod a gúzst:

Adsz, ha igértél, becsületes húst.

 

1877.08.02.

 

Jegyzetek

 kivenni a vadját – megérteni a magyar nyelv nehezét.

 kellner – pincér (német).

 Ganymédje – Ganymédes: a görög mitológiában Trosz trójai király fia, akit Zeusz az égbe ragadott, s ott az istenek pohárnoka lett.

 dandy – piperkőc divatfi (angol).

 Küss’ die Händi! – Kezitcsókolom! (német).

 fashionable – előkelő (angol).

 módis – divatos.

 beefsteak – félig sülve készített marhabélszín (angol).