Évnapra (1881)

 

Nyolcvan év

Ritka szép;

Hetven év

Jó, ha ép;

Hatvannégy esztendő:

Untig elegendő.

 

1881.03.02.

 

Jegyzetek

Arany 1872-ben megjelent Összes Költeményeinek egyik példányában utólag a következő jegyzetet fűzte a vershez: „Március 15-ére, midőn még egymás hallgató közönyét gyanús szemmel néztük s nem értettük volt ki belőle, hogy (kevés kivétellel) mindnyájan jó hazafiak maradtunk.” (Szendrey 1918. 127.)