Emlények

   

             1

 

Ki nékem álmaimban

Gyakorta megjelensz,

Korán elhunyt barátom,

Van-é jel síri fádon,

Mutatni, hol pihensz?

 

Oh! mert hiába költ már

A hír nekem mesét,

Hogy még tán eljövendesz:

Tudom én, mit jelent ez

Ellenmondó beszéd.

 

Igen, a hír halálod

Kimondani haboz,

S hogy a nehéz követség

Nagyon zokon ne essék,

Szavában ingadoz.

 

Majd elragadja tőlem

A már adott reményt;

Majd, amidőn elillant,

Távolról visszacsillant

Még egy csalóka fényt.

 

Hány bús alakban látom

Éjente képedet!

Sírból megannyi árnyak...

S kik onnan visszajárnak,

Nem hoznak életet.

 

                2

 

Behantozatlan áll

Hamvai fölött a hely.

Hol, merre nyugszik ő,

Nem mondja semmi kő,

Nem mondja semmi jel.

 

S hazám leányi közt

Nincs egy Antigoné,

Ki sírját fölkeresve,

Hantot föléje nyesve,

Virággal hintené!

 

1851

 

                3

 

De nyugszik immár csendes rög alatt,

Nem bántja többé az „Egy gondolat”.*

 

Mely annyit érze, hamvad a kebel,

Nyugalmát semmi nem zavarja fel.

 

A lázas álom, a szent hevülés,

Ama fél jóslat... vagy fél őrülés,

 

Mely a jelenre hág, azon tipor

S jövőbe néz – most egy maréknyi por.

 

De jól van így. Ő nem közénk való –

S ez, ami fáj, ez a vigasztaló.

 

A könny nem éget már, csupán ragyog;

Nem törlöm még le, de higgadt vagyok.

 

Gyakran, ha az ég behunyta már szemét,

Gyakran érzem lobogni szellemét.

 

Szobámba leng az a nyilt ablakon,

Meg-megsimítja forró homlokom.

 

Hallom suhogni könnyü lépteit

És önfeledve ajkam szól: te itt?...

 

S döbbenve ismerek fel rajzomon

Egy-egy vonást, mit szellemujja von.

 

„Övé! kiáltom, itt, ez itt övé:

A szín erős, nem illik együvé.”

 

És áldom azt a láthatatlan kezet...

Múlass velem soká, szelid emlékezet!

 

(1855 jún.)

 

Jegyzetek

Nem bántja többé az „Egy gondolat”. – utalás Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet című versére.