Az „Üstökös”-nek

Egy képviselő azt javasolta, hogy töröljék el a gimnáziumokban a görög nyelv- és irodalom oktatását. Arany ezen gúnyolódik az Üstökös című lapnak címzett versében:

 

Az „Üstökös”-nek

 

Zengi epigrammád a fényt, melyet a görög ellen

   Olcsón puffogató szónok a honra derít;

Forgatom én nappal görög íróm’ s forgatom éjjel;

   Vénségemre be nagy lelki homályba esém!

 

1871.12.24.

 

Jegyzetek

A vers keletkezésével kapcsolatban Arany László a következőket írta: „Egy magyar költő – egyszersmind képviselő – felszólalt az országgyűlésen, hogy az iskolákban a görög nyelv tanítását meg kell szüntetni. Az Üstökös dicsőítő epigrammal üdvözölte érte, mint »barátját a fénynek«.” A képviselő a Hiador néven publikáló Jámbor Pál (18211897) volt.