Eötvös József Arany Jánosnak (1854)

1854.10.16.

 

Tisztelt barátom!

     Miután Kegyed Toldi estéjének végszavában, azon aggodalmat fejezi ki, hogy azok kik e müvet az első Toldival összehasonlítják, itt azon gyermeteg eléadást s.at. találni nem fogják, melly amabban elismértetett, talán nem veszi rosz néven, ha ezen aggodalom ellenében ovással lépek fel, s részemröl kinyilatkoztatom, hogy én semmiképen ezek közé számitatni nem akarok. Ha valaha müvet láttam, melly minden követeléseimnek megfelelt: Toldi estéje az, s bár mit mondjon a kritika jelenleg, a jövő bizonyosan osztani fogja véleményemet, melly szerént e költemény még azoknál is magasabban áll, mellyekkel Ön gazdagitá meg irodalmunkat. Fogadja köszönetemet azon élvezetért, mellyet munkájánál találtam, s legyen meggyőződve legöszintébb tiszteletemről

 

                                                                                                                 híve

                                                                                                        B. Eötvös József