Kazinczy emléke - a romlás virágai

Arany János Ercsey Sándornak 1855.10.19. Elmondja: Epres Attila

Olvassa el vagy hallgassa meg a levelet!LINK

Részlet a levélből:
„Visszajövet utba ejtettük Bányácskát, azaz Széphalmot, a Kazinczi Széphalmát, hol, ujonnan elavult, soha teljesen ki nem épült, s már rozzant ˗ félig füstös szalmával félig mohos zsindelylyel födött, különben uri szabású házában épen zsidó zsinagógát találtunk, de azért bementünk; három szobája volt csak kész, egy akkora ebédlő, mint Balog Péteré, abból nyilt a Kazinczy dolgozója, s aztán könyvtára, kicsiny szobák. A kertben, melynek akáczait maga ültetgette, áll szürke gránit siremléke, ˗ sirján a zsidó pulykái legelnek. Az elhagyatottság szomorú képe az egész Széphalom: fájdalmas érzettel távoztunk onnét.”

Kazinczy Ferenc: A NAGY TITOK

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

Kazinczy Ferenc: IRÓI ÉRDEM

Szólj, s ki vagy, elmondom.
-- Ne tovább! ismerlek egészen.
Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.
Iz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés:
iz, csín, tűz vagyon a versben, ha mesteri mív.

Arany és Tompa a széphalmi kúria kertjében. Ferenc Tamás illusztrációja.
Kazinczy Ferenc sírja, egykori kúriájának kertjében. Forrás: kozterkep.hu
Kazinczy mauzóleum. Vasarnapi Ujság, 1863.
Kazinczy Ferenc portré. Forrás: wikipedia.org
Kazinczy Ferenc. Johann Ender metszete. Forrás: wikipedia.org
Kazinczi és alsóregmeczi Kazinczy Ferenc, magyar író, 1825 körül. Forrás: wikipedia.org