Tompa Mihály Arany Jánosnak - Hanva, 1853. 05. 17.

Édes jó barátom!

Már csak irok neked, mert ha azt várom: hogy minden bajaink elmuljanak ugy nem tudom mikor olvasod soraimat. Feleségem jobban van már, de most meg fiam beteg, sir éjjel nappal s midőn maga nem alszik apját anyját sem engedi aludni; igy igen szép életet élünk! vinni kell az embernek hívatalos foglalatosságit s eljönnek az urak és dámák a templomba, imádkozni? nem! meghallgatni: szép praedicatiót mond-e a pap? persze, a háznál akárhogy van a dolog, neki szép praedicatiot (prédikáció, igehirdetés) kell mondani.

Tompa Mihály Arany Jánosnak (1853)Elmondja: Gál Tamás

Olvassa el vagy hallgassa meg a teljes levelet!LINK

Válasz: Arany János Tompa Mihálynak (1853) Elmondja: Szervét Tibor

Olvassa el vagy hallgassa meg a teljes levelet!LINK

Tompa Mihály Arany Jánosnak - Hanva, 1858. 02. 5.

Édes jó barátom!

Ez az állapot, mellyben én vagyok, mellyben mi vagyunk, nem szomorúság, nem fájdalom többe; [!] ez betegség, a lélek elgyengülése, mellyen a legelszántabb akarattal s igyekezettel is erőt venni nem tudunk. Tudom, hogy nem jól van igy, már nem is természetesen, de hogy máskép legyen: nem tehetem. Mi nem élünk, csak tengünk; mi barátom, leszoktunk az alvásról! s csudálatos: még sem veszünk el! Én nem csinálok semmit, nem irok, nem olvasok, nem tanúlok, nem gondolkodom, nem társalkodom; én senki és semmi sem vagyok, -- de még is vagyok valami: mesterségem, kenyérkeresésem martyrja; a templomba kell járnom, papolnom, halottat temetnem! dicsérnem a megboldogultat; beszélek az isten jóságáról a szomorú feleknek: a ki bölcsen tette, a mit tett; vigasztalom a megkeseredett szívüeket satöbbi, satöbbi; néha aztán jót nevetek a sors e gyalázatos satyráján, ugy hogy ez a legnyomorultabb, legszerencsétlenebb teremtés, ez a csont váz, ez az élö halott a kit én feleségemnek, szeretett feleségemnek nevezek: ijedten veti rám beesett szemeit, gondolván: hogy tán megtébolyodtam!

Tompa Mihály Arany Jánosnak (1858) Elmondja: Kálid Artúr

Olvassa el vagy hallgassa meg a teljes levelet!LINK

Válasz: Arany János Tompa Mihálynak (1858) Elmondja: Lukács Sándor

Olvassa el vagy hallgassa meg a teljes levelet!LINK