Debrecen nem váltotta be a kisdiák álmait, ahogy egy 35 évesen írott, visszaemlékező versében megállapítja: „Az ifjúság szép kertébe Vas korláton néztem át.” (Visszatekintés)

Visszatekintés Elmondja: Szacsvay László

Olvassa el vagy hallgassa meg a verset!LINK

Visszahúzódó természete volt, magvas olvasmányokra, mélyebb gondolatokra váró kíváncsisága nem kapott tápot, ha hihetünk a Bolond Istók második részében leírtaknak:

Zsúfolva is van termők: ő tanára
Alig százötvenedrész gondja volt;
A tábláig sem ért el szemsugára,
A legszebb képlet rajta - szürke folt:
„Folytassa Istók!” „X, emelve á-ra”...
Szegény myopsunk csak ötölt-hatolt;
S ha csillagásztak, ő nézvén a csőbe:
Sipkát akasztott más lurkó elébe.

(Bolond Istók, 11/24.)

Ami azonban leginkább felőrli erejét: az anyagi gond. A beöltözés fölemésztette megtakarított garasait, mindennapi megélhetése sem biztos. Nem tud magán segíteni; a hullám szinte összecsap feje fölött. Félévi exament (vizsgát) sem állott; március 18-án a kollégiumból kiiratkozik. Az elbocsátó levélért 1 ft. díjat fizet; jele ez annak, hogy csekély jövedelemmel jár a tanítóság. Arany János 1834 tavaszán Kisújszállásra ment segédtanítónak, hogy pénzt gyűjtsön további tanulmányaihoz.

Forrás: Önarckép álarcokban PIM 2018 nyomán

Debrecenből irány Kisújszállás

"Debrecenbe alig vittem annyit, hogy a beöltözés költségét fedezhessem, hazulról nem vártam, de tudván, hogy szüleim, ha a kis házat fejök felől s a pár köblös földet szájokból el nem adják, nem küldhetnek, nem is kértem. E helyzet iszonyú volt rám nézve. Hány kiússza így a kollégiumot? Nekem nem volt erélyem küzdeni. Kedvem a tanulástól elment, s márciusban Kisújszállásra mentem, ideiglenes tanítónak egy évre, hogy eszközt szerezzek tanulmányom folytatására. De e tél mégsem veszett el egészen, ha keveset tanultam: annál többet olvastam.. Megtörtem a német grammaticát, az új iskola költöivel megbarátkoztam sőt, egy nagyobb diák francia nyelvtana kezemre esvén, a francia nyelv elemivel is megbarátkoztam."

Forrás: Önéletrajzi levél (részlet)

Arany János levele Gyulai Pálnak 1855. 06. 07. (részlet) Elmondja: Mácsai Pál

Arany János Gyulai Pálnak

Olvassa el vagy hallgassa meg a teljes levelet!LINK

Ha időrendben szeretne továbbhaladni, akkor ide kattintva Kisújszállásra jut el.