A Városliget Arany János korában

Ének a pesti Ligetről Elmondja: Szervét Tibor

Olvassa el vagy hallgassa meg a verset!LINK

A hattyúkat rajzoló Aranyt a Hattyú-tó partjára képzeljük, ami ismerve a természet, az állatok iránti vonzódását, nem is annyira valószínűtlen. A vízgyűjtő tó kis szigetén egy cukrászda állt, rózsabokrokkal körülvéve – 1896-ban, a Millenniumi kiállításra készülődve temették be végleg.

Az idős Arany János,- aki nemcsak a margitszigeti, hanem a városligeti fák alatt is szívesen sétálgatott, két útvonalat említ, ahonnan a pestiek egykor a Ligetbe eljuthattak: „Az árnyasabbat sok nép döngi, / És bűzös mint a döghalál; / A másik szép, de hő sugáru, / Oldalt paloták és – romok, / Kevély, nagy boltokban zsibáru, / S dűl Rákosról be a homok” – írja az Ének a pesti Ligetről című versében, – 1877-ben.

Az árnyas, de „bűzös”, poros út a Király utca volt; a sétaútnak csak a Lövölde tértől a Ligetig vezető szakasza volt szép, mert ide az egész Pestet elárasztó „rákosi homok” megkötése céljából a városvezetés négy sorban vadgesztenyefákat telepített.

Ének a Városligetről. Ferenc Tamás illusztrációja.
Városliget térkép 1868. Forrás: indafoto.hu

A forgalmat viszont csak az 1876-ra elkészült „szép, de hű sugáru” széles út, azaz a kiépülő Sugár – a későbbi Andrássy – út enyhítette, melyen Arany korában a díszes paloták mellett még jócskán volt romos épület is. Ahogy a szabadságharc utáni letargiából felébredő főváros a század második felében épült-szépült, úgy csinosodott és bővült a Városliget is.

Budapesti képek egy angol útikalauzból. Vasárnapi Újság, 1886., 28. szám

Már korábban, 1856-ban elkészült az a József nádor lányáról elnevezett Hermina-kápolna, melynek felszentelésekor Liszt Ferenc vezényelt a nagymisén, 1866-ban pedig megnyílt az Állatkert, melynek „lakói” közül Kristóf, a barnamedve az ide gyakran ellátogató Deák Ferenc egyik kedvenc állata volt. Akkor még a Liget egész északnyugati negyede – a későbbi Vidámparkot is beleértve – az Állatkerthez tartozott, ez azonban nem zavarta a pihenni vágyókat, mert üde növényzetű parkot találtak mindenütt.

Forrás: Bodnár Zsuzsa, Városliget anno recity.hu 2015.01.

A park a középkorban Ökördűlőnek nevezett, legelőnek használt mocsaras terület volt. Mária Terézia és II. József idején kezdték el lecsapolni és fákkal beültetni, majd a 18. század végén Boráros János városbíró igyekezett felgyorsítani a fásítást az akkor már Városerdőnek nevezett területen.

A Rákos-patak vízgyűjtő területén fekvő, több mint 100 hektáros futóhomokkal körülzárt mocsár még a 18. század közepén is elhagyott, rendezetlen terület volt. Birtokviszonyai állandó pereskedések kereszttüzében álltak. És míg a perek zajlottak az élelmes marhatartók legelőként hasznosították a mocsarat övező gazdátlan zsombékost.

Az Állatkert új kapuja. Szerző: Háry Gyula. Vasárnapi Újság, 1886.
A Városliget Andrássy úti torkolata.
Szerző: Háry Gyula. Vasárnapi Újság, 1886.

Az első ligeti vendéglőt hamarosan újabb borozó követte, ezzel egy időben pedig megjelentek a területen a belvárosból kipaterolt mutatványosok, talján (olasz) kard-és tűznyelők, balkáni erőművészek, kötéltáncosok és vásári képmutogatók. A fogaton érkezőknek istállót is húztak fel a téren, majd két körhinta is odatelepült, 1802-ben pedig lóversenyt szerveztek a területen.

Mindeközben a Liget belső, – használaton kívüli részein továbbra is a belvíz, az elvadult bozótos és a mindent körülzáró futóhomok volt az úr. A fejlesztési elképzelések a törvényhatóság permanens marakodásán sorra elbuktak. Ezt elégelte meg a széles látókörű Habsburg, Mária Terézia unokája, József nádor, aki a pesti tanács kikerülésére hozta létre a Szépítő Bizottmányt és hirdette meg Pest valódi európai nagyvárossá fejlesztését. Legfontosabb programpontjai között szerepelt a Városerdő népkertté alakítása, melyre 1813-ban tervpályázatot hirdettek.

A fénykor, 1867-1914 között.
Forrás: ligetbudapest.hu
Rudolf Alt 1840 körüli rajza.
Háttérben már látszik a mai tó.

Ami a Városligetet illeti, nem szerepelt a Bizottmány első tíz legfontosabb fejlesztési célja között. Hogy mégis lendületet kapott a kiépülése, az főleg a hírhedt „rákosi pornak” volt köszönhető. A Terézvárostól Kőbányáig húzódó futóhomokos területről a szél, időről időre hatalmas mennyiségben vitte a port a belső városrészek felé. A nádor jól érzékelte, hogy csak a homok megkötése, azaz a Városerdő területének intenzív beültetése segíthet.

József nádor másik célja az volt, hogy a liget a város minden polgára számára kellemes és hasznos üdülő és mulatóhely legyen.A park kialakítására és a népkert koncepciójának megalkotására 1813-ban pályázatot hirdetett a Bizottmány. A pályadíjul megajánlott 200 aranyforintot egy bizonyos Heinrich Christian Nebbien nevű pályázó nyerte.

Háry Gyula rajza. Vasárnapi Újság, 1886.
A Városliget, 1864. Ludwig Rochbock metszete

A tervezett Liget

A tervből – egyértelműen a pénzügyi gondok miatt – nem valósult meg minden, mégis a Városliget ekkor nyerte el két évszázada meglévő arcát.

Ami megvalósult:

  • a rondó platánsora, mely megcsonkítva ma is megvan,
  • a nagy szigeten a majorság, bár egyszerűbb kivitelben, de megépült,
  • a városi faiskola - mely a mai Állatkert helyén állt -,
  • egy vas tartószerkezetű kis híd a kisebb szigetre,
  • a vízgyűjtő tó, mely a keresztségben a festői Hattyú-tó nevet kapta.

Fákat, cserjéket nagy csoportokban terveztek ültetni, köztük váltakozva napos és árnyas pihenőhelyekkel, vendéglővel, szökőkúttal, széles, de nem egyenes vonalvezetésű sétautakkal. Ma már elmondhatjuk: a terv megvalósult.

Forrás: 200 éves a Városliget - ujjealigetben.blog.hu 2013.02.17

Vajdahunyad vára. Szerző: Dezidor.
Forrás: wikipedia.org
Vajdahunyad vára télen a jégpályával.
Szerző: Gabriel Hess. Forrás: wikipedia.org
Városliget, Széchenyi fürdő. Szerző: Civertan.
Forrás: wikipedia.org

Városliget fly-by

Közzétette: Fly & Photo
Közzététel: 2016. júl. 9.